Certificering

Onze certificaten

NEN 4400-1, SNA, ABU, VCU, ISO 9001, en EcoVadis zijn sleutelcertificaten die kwaliteit, veiligheid, en duurzaamheid in bedrijven bevorderen. NEN 4400-1 en SNA richten zich op de betrouwbaarheid van uitzendbureaus, ABU vertegenwoordigt uitzendbelangen, en VCU certificeert veiligheid. ISO 9001 verbetert bedrijfsprestaties via kwaliteitsmanagement, terwijl EcoVadis duurzaamheidsinspanningen beoordeelt. Deze certificaten ondersteunen verantwoord en efficiënt bedrijfsbeheer.

SNA: Stichting Normering Arbeid

NEN 4400-1: Normering Nederland 4400-1

ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

VCU: Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

EcoVadis: sustainability rating

ISO 9001: International Standardization Organization

Alles wat
Progress doet

Gaat ver

Photo 2023 10 25 13 46 22

Alles wat
Progress doet

Is groots

Dilos Gunes

Alles wat
Progress doet

Is maximaal

Img 0959

Onze
kern
waar
den

Onze
kern
waarden

Onze
partners

Hulp nodig? Chat met ons.