• Full time
 • Houten
 • OverheidsinstellingenSpecialist
 • MBO
 • €4300 - €5200

Coördinator QESH ECS
Heb jij een technische achtergrond, word je warm van innovatie en streef je altijd naar het beste resultaat? Solliciteer direct! 

Doel van de organisatie:
PostNL Fulfilment richt zich vooral op de B2C logistieke dienstverlening aan webshops (E-tailers, re-tailers, brands). De primaire dienstverlening is orderverwerking, voorraadbeheer, retouren handling in combinatie met distributie. Met ons gerobotiseerde orderverwerkingssysteem picken en verpakken we de online bestellingen van onze klanten. Ook bezorgen we waar én wanneer de klant het wilt. Bij het ontwikkelen en samenstellen van deze diensten maakt PostNL Fulfilment zoveel mogelijk gebruik van interne leveranciers, maar zoekt ook naar best-practices bij andere bedrijven om een totaalaanbod te ontwikkelen dat zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de klant.

Doel van de afdeling:
PostNL Fulfilment kent meerdere teams waarbij deze functie onder de stafafdeling valt. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de applicaties, coördineert de klantimplementaties, voorziet in het solution design proces, regelt de facilitaire zaken (levert de Technische Dienst) faciliteert de operatie bij het verbeteren van de processen door middel van projectmanagement (lean) en coördineert en controleert alles rondom Arbo, veiligheid, milieu, orde & netheid, beveiliging, audits, wet en regelgeving.

Wat ga je doen?

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, bewaken en vertalen van onze strategie naar het QESH beleid. Daarnaast verantwoordelijk voor resultaten van het kwaliteitsmeetsysteem, met als doel het leveren van informatie voor kwaliteitssturing, en initiatie van verbeteringen daarin, van de productie over de gehele keten. Het leveren van rapportages en analyses waarop het managementteam besluiten kan baseren en het adviseren van de organisatie in het juiste handelen volgens wet- en regelgeving en volgens contractafspraken met klanten zijn tevens doelstellingen van deze functie.

Resultaatgebieden

1. ARBO

 •  Zorgdragen dat alle collega’s veilig en gezond kunnen werken met continue het oog op de juiste kwaliteit en onder de correcte en beste duurzame condities;
 • Verantwoordelijk voor de integrale kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en veiligheid van de medewerkers van PostNL Fulfilment;
 • Vormen van het Arbo- beleid (in lijn met dat van PostNL) en draagt zorgt voor een juiste vastlegging hiervan;
 • Het voeren van controles op de praktische uitvoering van het beleid;
 • Verantwoordelijk voor het organiseren van het periodieke Arbo-overleg;
 • Het beheren van de RI&E en coördineert de lopende acties;
 • Het motiveren en trainen van medewerkers op het gebied van arbo, gevaarlijke stoffen, kwaliteit en (magazijn & voedsel)veiligheid;
 • Meedenken en adviseren bij werkplekinrichting;
 • Analyses volgens Arbo principes op lopende processen ter verbetering van werkwijze voor medewerkers;
 • Trainingen geven over o.a. gevaarlijke stoffen, magazijnveiligheid en voedselveiligheid.

2. Orde en Netheid

 • Organisatie van de controles door TL’s d.m.v. o.a. procesbeheersingstoetsen;
 • Voert zelf procescontroles uit en rapporteert hierover aan de Manager Staf;
 • Adviseren en informeren van collega’s op het gebied van productinformatie, kwaliteit en voedselveiligheid;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor jouw collega’s van de staf, operatie en operatie support, en instrueert hen over de gestelde kwaliteitseisen, wet en regelgeving;
 • Geïnteresseerd in klachten op de kwaliteit van onze dienstverlening en gaat hiermee aan de slag samen met de betrokken teams;
 • Implementatie van 5S principe faciliteren door middel van toolboxen/ trainingen, informatiesessies en controlelijsten;
 • Afstemming met extern schoonmaakbedrijf (CSU) over te leveren en geleverde kwaliteit i.s.m. technische dienst.

3. Documentbeheer

 • Optimaliseren van de kwaliteitsorganisatie;
 • Het onderhouden, controleren en optimaliseren van de gecertificeerde kwaliteitssystemen;
 • Draagt zorg voor het opzetten, beheren, bewaken en in stand houden van veiligheidssystemen en de vereiste kwaliteit- en milieucertificaten;
 • Op het gebied van product- en proceskwaliteit, en certificeringen klanteneisen inzichtelijk maken;
 • Het onderhouden van de leverancierskalender ten behoeve van keuringen, controles en onderhoud;
 • Beheert dialog manager (en dus SharePoint) en zorgt dat dit de kennisbank wordt van PostNL Fulfilment;
 • Verantwoordelijk voor het up to date houden van het calamiteitenplan/ business contingency plan (BCP);
 • Zorgt dat het ontruimingsplan (zie ook bij BHV) altijd up to date is en beschikbaar is voor alle BHV’ers;
 • Zorgt dat onze documentatie ook beschikbaar is in de landelijke proceswijzer van PostNL;
 • Coördineert het beheer van procedures, werkinstructies en procesbeschrijvingen (inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij het lijnmanagement);
 • Beheert trainingsmateriaal en documentatie;
 • Beheert de huisregels en draagt zorg voor de naleving ervan;
 • Beheert en houdt de verschillende protocollen up to date en faciliteert de naleving hiervan;
 • Alle QESH gerelateerde activiteiten worden bijgehouden in een jaar/ activiteitenkalender.

4. BHV organisatie

 • Vervult de rol van Hoofd BHV en is eindverantwoordelijk voor de gehele BHV organisatie;
 • Plant de ontruimingsoefeningen en houdt de activiteitenkalender bij;
 • Zorgt dat het calamiteitenplan/ ontruimingsplan altijd up to date is en beschikbaar is voor alle BHV’ers;
 • Controleert en beheert de BHV posten en middelen;
 • Draagt zorg voor informatiedragers op de juiste plaatsen in en rondom het pand;
 • Is voorzitter van de periodieke BHV overleggen;
 • Controleert en faciliteert in de trainingsbehoefte van de BHV’ers;
 • Zorgt dat de BHV organisatie voldoet aan alle eisen en klaar is om juist te reageren in het geval van calamiteiten.

5. Wet en regelgeving

 • Verkrijgen, behouden en beheren van certificeringen (o.a. IFS (voedselveiligheid), sprinkler en ISO9001) en het uitvoeren en bewaken van interne audits en coördineren van externe audits;
 • Voorbereiden, coördineren en begeleiden van externe audits;
 • Plant, coördineert, begeleidt en voert interne audits en procesbeheersingstoetsen uit;
 • Verantwoordelijk voor het bepalen en uitzetten van het QESH beleid binnen PostNL Fulfilment in lijn met het beleid vanuit PostNL;
 • Ontwikkelt, bewaakt, beheert en optimaliseert het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende processen;
 • Verantwoordelijk voor het borgen en toetsen van klanteisen, normeisen (denk aan ISO9001) en wetgeving omtrent kwaliteitsmanagementsystemen;
 • Zet initiatieven op om de duurzaamheidsdoelstellingen vanuit PostNL en de overheid te behalen.

6. Bedrijfsmiddelen

 • Het analyseren van veiligheidskwesties en opstellen van verbeterplannen;
 • Ziet toe op het beleid over bedrijfsmiddelen als kleding en schoenen volgens het kledingprotocol;
 • Is bestelgemachtigde voor deze middelen wanneer hier verzoeken komen vanuit operationeel leidinggevende;
 • Werkt samen met de collega(‘s) van de technische dienst bij het beheer van de machines en elektronische apparatuur;
 • Ziet toe op het verkrijgen van de juiste rapportages vanuit leveranciers vanuit keuringen, controles en onderhoud in overleg met de collega(‘s) van de technische dienst;
 • Beslist over het toekennen van autorisaties en het niveau van het bedrijfspand in Houten;
 • Is contactpersoon voor PostNL security in het geval van niet dagelijkse activiteiten;
 • Bepaalt de impact op het cameraplan en het verdere beveiligingssysteem bij aanpassingen van de fysieke inrichting;
 • Voorziet in de juiste middelen om bezoekers/ gasten te kunnen ontvangen in ons pand volgens onze huisregels en het bezoekersprotocol;
 • Is na de collega(‘s) van de technische dienst de contactpersoon (dus 2e lijns) voor leveranciers.

6. Preventiemedewerker

 • Manager ondersteunen bij de RI&E en PvA
 • Manager ondersteunen bij de lokale implementatie en uitvoering van landelijke maatregelen/acties op het gebied van de dagelijkse veiligheid en gezondheid
 • Uitvoeren van Arbo checklist / adequate check op veiligheid en gezondheid
 • Signaleren van gebreken en potentieel onveilige situaties
 • Hulp en ondersteuning  t.b.v. onderzoek en verkenning door de centrale preventiemedewerker, bijv bij ongevallen
 • Aandachtsgebiedhouder BHV 
 • Ondersteunen Ergo coaches in depots
 • Signaleren aan en informatie ophalen bij de centrale preventiemedewerker en het Arbo expert-team
 • Contactpersoon voor OR voor RI&E aangelegenheden in de depots

Je beschikt over

Kwantiteiten

 • Kennis over wet & regelgeving, lean, kwaliteitssystemen, arbo, milieu, veiligheid, gevaarlijke stoffen, voedselveiligheid, audits, beheer bedrijfsmiddelen, training & opleiding, onboarding, beveiliging, procesbeheersing en documentbeheer
 • 85 klanten in beheer en neemt toe in aantal en diversiteit
  Evenveel verschillende producten en processen
 • Eindverantwoordelijk voor veilige en fijne werkomgeving voor 150 personen per dag
 • Uitbreiding van beheertaken naar 2e locatie (1e locatie= Houten, 2e locatie is Westzaan)

Wat bieden wij?

  • Een salaris in schaal 7 van € 4.300 tot € 5.200 bruto per maand (va 21 jaar) bij dit fulltime dienstverband van 37 uur per week. 
  • Een toeslag van 20-40% op je uurloon als je ’s nachts of in de vroege ochtend werkt;
  • 8% vakantiegeld en 25 vrije dagen als je fulltime werkt;
  • Tegemoetkoming in je reiskosten;
  • Collectieve zorgverzekering en goed pensioen via het eigen PostNL pensioenfonds;
  • Goede interne opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
  • Korting op o.a. fietsen, elektronica, kleding, sporten, dagjes uit en vakanties;
  • Op termijn een vast contract.

                Solliciteer direct op deze vacature!
                 Heb je vragen over deze vacature?

                 Maps

                 Solliciteren via progress

                 1. Solliciteren

                  Solliciteren doe je met het formulier.
                  Daarna ontvang je binnen 2 (werk)dagen een reactie van ons.

                 2. Kennis maken

                  We plannen een gesprek bij ons op kantoor om jou beter te leren kennen.

                 3. Sollicitatiegesprek

                  Je gaat op gesprek bij de opdrachtgever om te kijken of jij geschikt bent voor de job. Succes!

                 4. Contract tekenen

                  Gefeliciteerd, je hebt een baan! Nu kan je het contract tekenen en vervolgens aan de slag.

                 © 2022 PROGRESS – Alle rechten voorbehouden | Privacy policy | Cookie policy | Disclaimer